Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego z absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej (wtorek, 25 maja) XXXI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego radni głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego. Przed głosowaniem poszczególni radni wyrazili swoje opinie. W głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania udział wzięło 17 radnych, 12 było za, 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za rok 2020 wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

Share

Zobacz również

Leave a Reply