Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego z absolutorium i wotum zaufania

W dniu 30 czerwca 2020 roku, podczas XX Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, radni udzielili Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, wszyscy byli „za”.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2019 rok, wszystkimi głosami „za” udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.

Share

Zobacz również

Leave a Reply