Zarząd powiatu kamiennogórskiego z absolutorium

Podczas XII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego radni niemal jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.

Zobacz inne

Leave a Comment