Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego bez wotum zaufania, ale z absolutorium

Podczas dzisiejszej (wtorek, 30 maja) Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, radni głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Rada nie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiemu i jednocześnie udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022.

Po przedstawieniu Raportu o stanie powiatu odbyła się debata, a następnie głosownie. W głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania udział wzięło 17 radnych, 8 było za, 9 było przeciwko.

Za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy radni.

Transmisja z obrad dostępna tutaj.

Share

Zobacz inne