Zamknięty powiat trutnovski

Rząd czeski ogłosił kolejne ograniczenia. Od północy 12 lutego 2021 roku mieszkańcy powiatów trutnovskiego, a także chebskiego i sokolovskiego  mają zakaz opuszczania swoich powiatów. Mieszkańcy innych powiatów mają zakaz wjeżdżania na te tereny. Przestrzegania zakazu będzie pilnowała policja na drogach dojazdowych.

Nowe restrykcje mają również kilka wyjątków. Dozwolony jest na przykład dojazd do pracy, szkół, placówek medycznych, kościoła. Można też załatwić pilne sprawy w urzędzie.

Mieszkańcy będą sprawdzani przez policję na drogach dojazdowych. Przy przekraczaniu granicy tych powiatów należy udokumentować, w jakim celu dana osoba ją przekracza.

Utworzonych zostanie 80 punktów kontrolnych, z których 26 znajdować się będzie na granicach powiatu trutnovskiego. Trzy z nich będą usytuowane na granicy polsko-czeskiej ? kontrole będą wyrywkowe. W powiecie trutnovskim punkty kontrolne obsługiwane będą przez 280 policjantów. Kara za złamanie przepisów, w tym wypadku będzie wynosiła do 10 000 koron.

Powiat Trutnov obejmuje swym zasięgiem prawie całe Karkonosze,  z wyjątkiem ich zachodniej części (okolice Harrachova, Rokytnicy nad Jizerą, Jablonca nad Jizerą i Jilemnicy). Nowe obostrzenia są bardzo surowe i właściwie wyłączają możliwość odwiedzenia czeskich Karkonoszy.

Zaostrzenie zasad na tych terenach ma obowiązywać  do końca stanu wyjątkowego.

Zobacz inne

Leave a Comment