Zamek Książ – Pawilon Powitalny

Informujemy, iż w Zamku Książ, jednej z największych atrakcji naszego regionu, powstanie Pawilon Powitalny. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane pomiędzy Gminą Wałbrzych, Zamkiem Książ w Wałbrzychu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską.

Rok 2016 był dla Książa rekordowy pod względem frekwencji – zakończył się liczbą ponad 400 tysięcy odwiedzających! Wraz z rosnącym zainteresowaniem dawną siedzibą Hochbergów, zwiększają się jednak również potrzeby obiektu związane z ruchem turystycznym. Właśnie dlatego 1 marca 2017 r. podpisany został list intencyjny w sprawie stworzenia projektu przyszłego Pawilonu Powitalnego Zamku Książ. Porozumienie podpisane zostało przez: dr Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta, Rafała Wiernickiego – Prezesa Zamku Książ, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (na spotkaniu reprezentowana przez prof. dr. hab. inż. Adama Figla, Dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Dla Książa to kolejny wielki projekt, który umożliwi mu osiągnięcie europejskich standardów turystycznych. Przede wszystkim jednak pozwoli na profesjonalną obsługę turystów z Polski i zza granicy, którzy coraz liczniej zamek odwiedzają, interesują się nim i takiej właśnie jakości oczekują.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment