Zakupy dla strażaków ochotników

W kamiennogórskim ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Krzysztofa Światka z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Kamienna Góra.

Burmistrz przekazał ochotnikom stroje strażackie i wyposażenie, zakupione z budżetu Miasta. Zakupy takie realizowane są systematycznie. Sprzęt i wyposażenie przekazywane są w zamian za udział jednostek OSP w akcjach na terenie Miasta.

Jest to niezwykle ważna współpraca, zapewniająca bezpieczeństwo w sytuacjach, kiedy obok zawodowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w zdarzeniach, do których dochodzi na terenie Kamiennej Góry niezbędne jest wsparcie strażaków ochotników z sąsiednich miejscowości.

Spotkania takie są też okazją do wymiany opinii i spostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na terenie miasta i sytuacji poszczególnych jednostek OSP.

Oprócz zakupów dla zewnętrznych jednostek, kamiennogórski ratusz systematycznie uzupełnia własne wyposażenie na wypadek np. zagrożenie powodziowego czy innych zdarzeń zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców.Share

Zobacz inne

Leave a Comment