Zakup interwencyjny

Fundacja Nasz Świat otrzymała dotację w kwocie 5758 zł na realizację zadania: Zakup interwencyjny”. Uzyskane wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Edycja 2021.

Dzięki dotacji w kwocie 8599,29 zł uzyskanej z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kamiennogórskie Stowarzyszenie Dziewięćsił wzięło udział w 47 Targach Rolno – Spożywczych Ziemia Żywicielka w Czeskich Budziejowicach. Wizyta na targach pozwoliła na bezpośrednie zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk, trendami rynku producenckiego i konsumenckiego, innowacji produktowych, usługowych i nowych zdobyczy nauki. Zadanie pod nazwą „Udział w wydarzeniu branżowym” zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment