Zakończono renowację kolejnej kapliczki. Obiekt wrócił na swoje miejsce

Zakończono renowację kapliczki w miejscowości Czadrów (gm. Kamienna Góra). Kapliczka nabrała właściwego blasku. Dzisiaj (sobota, 4 września) z zakładu konserwatorskiego przetransportowano drugą część kapliczki, którą zespolono z przygotowaną wcześniej podstawą. Krzyż odzyskał również figurę Jezusa. Jest to już trzeci zabytkowy obiekt znajdujący się na terenie sołectwa Czadrów, który doczekał się renowacji. Jako pierwsza została odrestaurowana kapliczka znajdująca się przy głównej drodze biegnącej przez tzw. górny Czadrów. Następnie przed degradacją została ocalona figura św. Jana Nepomucena.

Kapliczka znajdująca się przy drodze polnej w tzw. dolnym Czadrowie, niedaleko Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, wiele lat wcześniej została przewrócona przez szabrowników i przełamana. Przypominamy, że obiekt postawiono na pochówku ofiar epidemii cholery, do której doszło w tym regionie Europy w latach 1831-1832. Przy podjętej próbie naprawy murowany postument nie został wówczas prawidłowo zespolony z podstawą, przez co obiekt był przekrzywiony. Dodatkowo do spojenia nie użyto właściwych materiałów. Przy okazji prac konserwatorskich postanowiono to skorygować. Podstawa z inskrypcją została oddzielona od postumentu. Dwa elementy zostały oczyszczone i zespolone zgodnie ze sztuką.
Podczas renowacji z obiektu zostało usuniętych kilka warstw farb olejnych. Kamień został odsolony z użyciem specjalistycznych środków, wykonano spoinowanie oraz przeprowadzono hydrofobizację metodą natryskową przy zastosowaniu odpowiedniego preparatu, co pozwoli skutecznie zabezpieczyć powierzchnię obiektu przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Po wielu latach na krzyż wróciła figura Jezusa. Wykonano również podłoże z betonu, które pozwoli utrzymać w pionie odrestaurowaną kapliczkę. Znajdująca się na kapliczce inskrypcja, w wyniku działania natury została mocno zatarta. W ramach renowacji cześć napisu została odwzorowana, a brzmi on:

Hier in geweihter Erde erwarten unsere im Jahre 1832 an der asiatischen Cholera verstorben Mitbrüder und Schwestern den frohen Morgen der Auferstehung

W poświęconej ziemi spoczywają tu, czekając na szczęśliwy poranek Zmartwychwstania, nasi bracia i siostry zmarli w 1832 r. z powodu azjatyckiej cholery.

Cały proces renowacji kapliczki był prezentowany na naszym portalu i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskakapliczka.wordpress com.

Prace renowacyjne zostały sfinansowane ze środków własnych. Radny Artur Kubieniec składa podziękowania firmie „Renowacja Zabytków Grzegorz Mikołajczyk” z Krzeszowa, z którą wzorowa współpraca i wzajemne zrozumienie pozwoliły na wykonanie renowacji wspomnianych trzech zabytkowych obiektów na terenie sołectwa Czadrów. Podziękowania należą się również Grzegorzowi Stochmalowi, który użyczył własny sprzęt do prac transportowych.

UWAGA! ZABRANIA SIĘ MALOWANIA ODRESTAUROWANEGO ZABYTKU FARBAMI POD GROŹBĄ DOTKLIWEJ KARY FINANSOWEJ!!!

Jak przebiegała renowacja figury św. Jana Napomucena można obejrzeć tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply