Zakończono renowację figury Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie

W dniu 9 lipca 2020 roku oficjalnie zakończono projekt: “Przydrożny świadek wiary” – obejmujący renowację figury Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie (gm. Kamienna Góra).

Realizacja projektu możliwa była dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej “Maszkaron” i wsparciu Lokalnej Grupy Działania “Kwiat Lnu” z Lubawki.

Przypominamy, że barokowa figura Matki Boskiej Niepokalanej w Jawiszowie jest wykonana z piaskowca i pochodzi z 1741roku. Postać Maryi z dzieciątkiem umieszczona jest na masywnej podstawie opatrzonej inskrypcją: Beatissi-mae sine labe Conceptae Virginis Mariae honorem Hac statua erecta Anno 1741. Figurę wzniesiono dla uczczenia Najświętszej Maryi Dziewicy Niepokalanego Poczęcia.
Stowarzyszenie “Maszkaron” przystąpiło do zadania, celem przywrócenia świetności Kolumnie Maryjnej. W roku 2016 rozpoczęło prace przygotowawcze do renowacji figury. W pierwszym etapie zadania dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy Kamienna Góra, przeprowadzono renowację cokołu, uporządkowano i wywieziono nagromadzone  przez kilka lat elementy schodów, płotków, podmurowań wykonanych samowolnie przez anonimowego mieszkańca. W kolejnym etapie prac konserwatorskich przywrócono kolumnę, jak i jej otoczenie do stanu pierwotnego, usunięto powłokę starych farb, uzupełniono ubytki, zabezpieczono piaskowiec.

Zobacz inne

Leave a Comment