Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Paczyn

W dniu 2 sierpnia 2019 roku odbył się odbiór zakończonej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn. Odbioru drogi o długości 153,36 mb dokonał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową z pełną podbudową i  robotami odwodnieniowymi.

Wartość zadania wyniosła 218.734,59 zł z tego z dotacji celowej budżetu Województwa  Dolnośląskiego uzyskano 45.360,00 zł, pozostałą kwotę tj. 173.371,59 zł sfinansował budżet gminy Lubawka.

Zakończone zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczyn dz. nr 103” jest  ważnym elementem  infrastruktury związanej z polepszeniem dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców.

Zobacz inne

Leave a Comment