Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości

Zakończono pierwszy etap budowy inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów.

Wykonano wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej i przystosowaniem jego sposobu użytkowania na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości.
Wykonano m.in. niezbędną infrastrukturę, poprawiono charakterystykę energetyczną budynku, dokonano wymiany kotła stałopalnego na ekologiczny system ogrzewania oparty na gazie sieciowym. Budynek został rozbudowany również o szyb windy i plac manewrowo-postojowy z wydzieleniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, łącznie z nowoczesnym oświetleniem.

W drugim etapie prac został przewidziany zakup niezbędnego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych służących przyszłym przedsiębiorcom (oprogramowanie komputerowe).

Przypominamy, iż projekt realizuje Gmina Kamienna Góra, która otrzymała dofinansowanie w ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Na portalu Relacje Regionalne były prezentowane kolejne etapy tej inwestycji. Wszystkie artykuły dostępne w tagach inkubator.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment