Zakończenie roku szkolnego w ZSZiO

Od dziś (piątek, 25 czerwca) uczniowie Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze mogą oficjalnie rozpocząć wakacje. W hali sportowej ZSZiO odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Pierwsi ze szkołą pożegnali się uczniowie klas III Szkoły Branżowej pierwszego stopnia.

Tytuł Absolwenta ZSZiO roku szkolnego 2021/2022 w kategorii Branżowej Szkoły I stopnia otrzymał Wojciech Gieniec – uczeń klasy 3m BS I stopnia, zawód ślusarz, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen 5,13 oraz wzorowe zachowanie. Ponadto uczeń wykazał się też aktywnością na rzecz szkoły.

Nagrodę Branżysta roku 2021/2022 przyznaną przez Radę Powiatu Kamiennogórskiego, z rąk starosty kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa otrzymała Dominika Plewa – uczennica klasy 3m Branżowej szkoły I stopnia, zawód ślusarz, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen z przedmiotów zawodowych 5,33 i wzorowe zachowanie.

Nagrody za najwyższe średnie ocen na świadectwie ukończenia szkoły, w poszczególnych klasach otrzymali:

1) z klasy 3m zawód ślusarz: Dominika Plewa – średnia ocen 5,35 i wzorowe zachowanie;

2) z klasy 3m1 zawód ślusarz: Wojciech Górka – średnia ocen 5,05 i wzorowe zachowanie;

3) z klasy 3f zawód sprzedawca: Kinga Pędziwiatr – średnia ocen 5,25 i wzorowe zachowanie;

4) z klasy 3f1 zawód operator obrabiarek skrawających: Dawid Giedwilas – średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie;

5) z klasy 3j zawód sprzedawca: Magdalena Ozga – średnia ocen 4,6 i wzorowe zachowanie;

6) z klasy 3j1 zawód fryzjer: Patrycja Paluszek – średnia ocen 4,56 i wzorowe zachowanie.

Następnie odbyło się zakończenie roku szkolnego klas promocyjnych, podczas którego nagrodzono:

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

z klas technikum

z klasy 1a1 Nikola Strach

z klasy 1b1 Julia Bodziony

z klasy 2a1 Barbara Fujar

z klasy 2t1 Kamil Bagniuk i Damian Wińcza

z klasy 3a Arkadiusz Janik

z klasy 3s Robert Jadeszko, Kacper Nowak, Wiktoria Rogalska, Vanessa Wierzbicka,

z klasy 3t Łukasz Noworolnik

z klasy 3w Kinga Bieniek i Jacek Pawłowski

z klas Branżowej Szkoły I stopnia

z klasy 1m1 Jakub Oleksy

Z klasy 2m1 Paweł Ferenc

Za wzorową 100% frekwencję w bieżącym roku szkolnym:

z klasy 1a1 Dawid Gleb

z klasy 1b1 Sebastian Kolanek

z klasy 1g1 Szymon Zaucha

z klasy 1m1 Sebastian Klich

z klasy 2m1 Dawid Fagasiński

W szkolnym konkursie najlepszy sportowiec i najlepsza sportsmenka wyróżnienia otrzymali:

W kategorii dziewcząt

1 miejsce Karolina Morawska z klasy 3a1

2 miejsce Alicja Szczepanik z klasy 3a

3 miejsce Małgorzata Szopa z klasy3a1

W kategorii chłopców

1 miejsce Kamil Burghardt z klasy 3a1

2 miejsce Tymoteusz Grzyb z klasy 1w1

3 miejsce Marcel Pach z klasy 3s

Zobacz inne

Leave a Comment