Zakończenie roku szkolnego w ZSZiO

Od dzisiaj (piątek, 25 czerwca) uczniowie mogą oficjalnie rozpocząć wakacje. W hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Po odśpiewanym hymnie państwowym dyrektor Mariola Jaciuk przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Podczas uroczystości zostało nagrodzonych wielu uczniów m.in. za wyniki w nauce, najlepszą frekwencję w roku szkolnym, najlepsze wyniki sportowe.
Regionalista Bogdan Adamus przekazał również na ręce wychowawcy klasy 1A upominki dla uczniów klasy mundurowej – książki o patronie klas mundurowych kapitanie Józefie Sierocińskim.

Wśród wyróżnionych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia kończących naukę znaleźli się:

z klasy 3h Gracjan Wolak i Michał Krupa
z klasy 3m Patryk Kowalski i Łukasz Pierzchała
z klasy 3 G Paulina Czerwieniak i Katarzyna Śliwińska
z klasy 3F Tatiana Marut

Tytuł Absolwenta roku 2020/2021 w kategorii Branżowej Szkoły I stopnia zdobył Gracjan Wolak, uczeń klasy 3h zawód mechanik pojazdów samochodowych, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie.

Tytuł Branżysta Roku zdobył Michał Krupa zawód mechanik pojazdów samochodowych, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych 5,57 i wzorowe zachowanie.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wyróżnieni zostali:

Michał Krupa, zawód mechanik pojazdów samochodowych.

Za pracę na rzecz szkoły w latach 2020-2021 wyróżnienie otrzymuje Paulina Czerwieniak, zawód kucharz.

Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze nagrodził uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych, w poszczególnych zawodach:
 

1.      Michał Krupa zawód mechanik pojazdów samochodowych, średnia ocen 5,57
2.      Patryk Kowalski zawód ślusarz, średnia ocen 5,29
3.      Tatiana Marut zawód fryzjer, średnia 5,2
4.      Katarzyna Śliwińska zawód sprzedawca, średnia ocen 4,57

Łukasz Pierzchala najlepszy absolwent z terenu gminy Kamienna Góra.
Tatiana Marut najlepsza absolwentka z terenu gminy Marciszów.
Michał Krupa najlepszy absolwent z terenu gminy Lubawka.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Share

Zobacz również

Leave a Comment