Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych ZSZiO

W sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyło się dziś (czwartek, 27 kwietnia) uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Tytuł Absolwenta ZSZiO roku szkolnego 2022/2023 otrzymał Arkadiusz Janik, uczeń klasy IVa technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen 5,11 oraz wzorowe zachowanie, ponadto wykazał się wzorową aktywnością w pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego oraz licznymi sukcesami sportowymi.

Tytuł Technika ZSZiO roku szkolnego 2022/2023 ex aequo otrzymali Kinga Bieniek i Jacek Pawłowski, uczniowie klasy IV W technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz wzorowe zachowanie.

Wyróżnionym uczniem klasy 4A został Jakub Kopyść.

W gronie wyróżnionych uczniów klasy 4S znaleźli się: Wiktoria Rogalska, Julia Faron, Wiktoria Górowska, Robert Jadeszko, Vanessa Wierzbicka, Kacper Nowak.

W gronie wyróżnionych uczniów klasy 4T znaleźli się: Łukasz Noworolnik, Michał Grzesik, Arkadiusz Latawiec.

W gronie wyróżnionych uczniów klasy 4W znaleźli się: Kinga Bieniek, Jacek Pawłowski.

Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych wyróżniono:

1) Wiktorię Bijak, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
2) Arkadiusza Janika, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
3) Kamila Jędrucha, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
4) Alicję Kamińską, technik spedytor.
5) Patryka Macowskiego, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
6) Agnieszkę Mizielińską, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
7) Kacpra Olberta, technik spedytor.
8) Marcela Pacha, technik spedytor.
9) Wojciecha Piekarczyka, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
10) Julię Sendyk, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
11) Alicję Szczepanik, technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyło 2 Absolwentów: Alicja Szczepanik i Arkadiusz Janik, którzy w Konkursie na Najlepszego Sportowca i Sportsmenkę 2022-2023 zdobyli II i III miejsce.

Pamiątkowe zdjęcia od opiekunów samorządu uczniowskiego otrzymali:

Norbert Bilski klasa 4W technik budownictwa.
Arkadiusz Janik klasa 4A technik logistyk Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
Marcel Pach klasa 4S technik spedytor.
Wiktoria Rogalska klasa 4S technik spedytor.
Wiktoria Szulc klasa 4S technik spedytor.

Podziękowanie za zaangażowanie w promocję szkoły i udział w filmie reklamowym otrzymali:

Wanessa Wierzbicka z klasy 4S – technik spedytor.
Martyna Trojan z klasy 4 W – technik budownictwa.

Share

Zobacz inne