Zagospodarowanie placu z pręgierzem w Krzeszowie

Na najbliższej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki przy ul. Jadwigi Śląskiej w Krzeszowie, na której znajduje się zabytkowy pręgierz, pomnik dawnego prawa karnego. Obecnie nieruchomość o powierzchni 0,1520 ha jest własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Przejęcie działki, o co od lat zabiegał sołtys Krzeszowa Kazimierz Ogorzałek, będzie pierwszym krokiem do zagospodarowania tego zaniedbanego placu, który od lat straszy swoim wyglądem. Powstała już wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzeni placu z pręgierzem, którą w czynie społecznym wykonali architekci Piotr Wyrostek i Aldona Stanek (zdjęcie poniżej).

Po przejęciu przez gminę działki rozpocznie się szukanie zewnętrznych środków na zrealizowanie tej inwestycji.

Do tematu wrócimy niebawem.

Zobacz inne

Leave a Comment