Zachorowanie na COVID-19 w Lubawce

U rodzica jednego z dzieci uczęszczających do lubawskiego przedszkola przy ul. Szymrychowskiej wykryto zachorowanie na COVID-19.

Dyrekcja przedszkola oczekuje informacji od Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamiennej Górze czy może kontynuować pracę i funkcjonować na bazie dotychczasowych procedur, w pełnym rygorze sanitarnym.

Decyzję o posyłaniu dzieci do przedszkola pozostawiono rodzicom.

Zobacz inne

Leave a Comment