XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

28 września 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: Protokół Nr XXXV z dnia 17 sierpnia 2021 r. oraz Protokół Nr XXXVI z dnia 31 sierpnia 2021 r.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze 2021.

7. Sprawy edukacji w Powiecie Kamiennogórskim:

–  Informacja dyrektorów placówek oświatowych z terenu  Powiatu Kamiennogórskiego (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowe Centrum Edukacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportu).

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Comment