XXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, przy zachowaniu stosownych środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady miasta o pracy rady między sesjami.
 6. Informacja prezesa zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
 7. Podjęcie apelu w sprawie konieczności zwiększenia zaproponowanej alokacji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 oraz włączenia miasta Kamienna Góra w zakres wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ”Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra 2021-2023.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 261/2, obr. 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 223/16, obr.5).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (wieczyste użytkowanie 16. działek).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 18. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment