XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

17 sierpnia 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Kamiennogórskiego złożonego przez grupę radnych z dnia 9 lipca 2021 r.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Odczytanie projektu Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odwołania Starosty Kamiennogórskiego.

5. Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Starosty Kamiennogórskiego.

6. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną).

7. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
Share

Zobacz inne

Leave a Comment