XXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 5 stycznia 2021 roku o godz. 14 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, przy zachowaniu stosownych środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
5. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment