XXXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

29 września 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Kamienna Góra.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz również

Leave a Reply