XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

22 czerwca 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Zakończenie roku szkolnego w szkołach podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu:

-Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).
-Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej „Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”.

3.Przyjęcie Protokołu NrXXXI z dnia 25 maja 2021 roku.
4.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego dotycząca pism kierowanych do Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie szeregu nieprawidłowości w zarządzaniu placówką Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 2026.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kamiennogórskiego i uchwalenia jej regulaminu.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply