XXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 14 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, przy zachowaniu stosownych środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  5. Zamknięcie Sesji.
https://youtu.be/m5KE8SY30LY

Zobacz inne

Leave a Comment