XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j.) XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie stanowiska Radnych Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie likwidacji kolejnego oddziału Szpitala przez Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

3. Wysłuchanie zaproszonych gości.

4. Podjęcie uchwały w sprawie natychmiastowego uruchomienia zawieszonych oddziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

5. Zakończenie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment