XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

25 maja 2021 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.
7.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.
8.Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.
9.Debata nad Raportem o stanie powiatu.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2020rok.
12.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2020rok.
13.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.
14.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie Statutu Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment