XXXI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 6 listopada 2020 roku w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyła się XXXI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (GŁOSOWANIE PRZEŁOŻONE NA 12 LISTOPADA).
  6. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Urząd Miasta Kamienna Góra

Zapraszamy do poniższej transmisji Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Przypominamy, że podczas dzisiejszej sesji (czwartek 12 listopada) radni przegłosowali uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przypominamy, że XXXI Sesja Rady Miasta, która odbyła się 6 listopada br. została przerwana ponieważ radni mieli zbyt mało czasu, aby zapoznać się ze wspomnianym projektem uchwały.

Radni głosowaniem wyrazili zgodę na zakup obligacji. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (radna Danuta Kurnyta nieobecna), 11 było za, 3 było przeciw (Sławomir Sławiński, Janusz Jarosz, Andrzej Grzyb).

Wideo: Urząd Miasta Kamienna Góra

https://youtu.be/pzCWg-mMs34

Zobacz inne

Leave a Comment