XXXI Sesja Rady Gminy Marciszów

27 sierpnia 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
Działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy Marciszów.
Podjęcie uchwał w sprawach:
– ustalenia średniej ceny jednostek paliwa dla gminy Marciszów na rok szkolny 2021/2022,
– zmiany uchwały Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 28.05.2021 r. dotyczącej udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
-zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment