XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

26 maja 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra.

5. Debata nad Raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

– podjęcie uchwały w tym zakresie.

8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy:

– podjęcie uchwały w tym zakresie.

9. Podjęcie uchwał.

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów,

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Janiszów,

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów,

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 64, zlokalizowanym w Szarocinie,

– projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Kamienna Góra o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze,

– projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 10.02.2021 r. bez rozpatrzenia,

– projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji z dnia 26.02.2021 r. bez rozpatrzenia.

10. Sprawy różne.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-COV-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment