XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów

28 maja 2021 roku o godzinie 12 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów. Porządek obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.8/ Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.a/ wybór Komisji Skrutacyjnej,b/ przeprowadzenie głosowania tajnego,c/ przedstawienie wyników głosowania,d/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.9/ Raport o stanie Gminy Marciszów.a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.b/ debata … Czytaj dalej XXIX Sesja Rady Gminy Marciszów