XXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 14 z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołów z XXVI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 12 lutego 2021 roku.
3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:

  • informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
  • informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
  • informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
  • informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
  • sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

7.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2025”.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc na lata 2021-2025”.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment