XXVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych
oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026,
– projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata 2021-2023,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu osłonowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2021-2026,
– projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamienna Góra.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment