XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 21 grudnia 2020 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.
5.Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2020 r.
6.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2021 r.
7.Podjęcie uchwał
-projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,
– projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany WPF,
– projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego2020.
8.Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment