XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 12, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/76/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
3.Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Comment