XXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 26 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 11 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Sesja Rady będzie się odbywała bez nagłośnienia, z uwagi na brak możliwości zapewnienia każdemu osobnego mikrofonu, ale z użyciem pulpitów do głosowania elektronicznego. W Sali zasiadać będą jedynie radni, BM, Z-ca BM, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, obsługa prawna, kamerzysta lokalnej telewizji kablowej oraz pracownik biura rady. Osoby referujące dane zagadnienia będą zaś wpuszczane do Sali Witrażowej pojedynczo i po przedstawieniu danej informacji będą wychodziły poza miejsce obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego
  i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 212/10, obr.7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 118/7, obr.6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 102/4, obr.3).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  (dz. Nr 126/5, obr.5 na dz. Nr 140/4).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 15/26, obr.1).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 213/22, obr.3).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment