XXVI Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 12 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie kworum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Marciszów, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021- 2029, zwanych Planem działań ZIT AJ,
b/ zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
c/ nieuwzględnienia petycji w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,
d/ nieuwzględnienia petycji dotyczących masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
e/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021,

9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply