XXV Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał:

a/ określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Marciszów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
b/ określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
c/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

4/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołów z poprzednich posiedzeń.
5/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
6/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment