XXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Sesja Rady będzie się odbywała się z nagłośnieniem oraz z użyciem pulpitów do głosowania elektronicznego. W Sali Witrażowej zasiadać będą jedynie radni, BM, Z-ca BM, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, obsługa prawna, kamerzysta lokalnej telewizji oraz pracownik biura rady. Osoby referujące dane zagadnienia będą zaś wpuszczane do Sali i po przedstawieniu danej informacji będą wychodziły poza miejsce obrad. Nie przewiduje się obecności mieszkańców, z uwagi na brak możliwości zapewnienia w pomieszczeniu odstępów co najmniej 1,5 m.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji.

Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wałbrzyskiej, Katowickiej i Księcia Bolka I w Kamiennej Górze.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego
i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

Interpelacje i zapytania.

Wnioski.

Sprawy różne.

Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment