XXIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się .

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamienna Góra za rok 2021,
– projekt uchwały apel w sprawie konieczności zwiększenia zaproponowanej alokacji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2021-2027, oraz włączenia Gminy Kamienna Góra w zakres wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
6.Sprawy różne.

Share

Zobacz również

Leave a Reply