XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 14 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze dotycząca procedur w zakresie COVID obowiązujących w Powiecie Kamiennogórskim oraz współpracy: lekarz rodzinny,Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ZUS, pracodawca.
7.Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym oraz realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
8.Funkcjonowanie PKS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021roku”.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment