XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 13 odbędzie się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marciszów, w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwały:

a/ zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

4/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
5/ Zamknięcie obrad sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment