XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 27 października 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2019/2020.

8. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.

9. Informacja na temat aktualnej sytuacji w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/51/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kotliny Kamiennogórskiej.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment