XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 29 września 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu:

– Informacja na temat działalności Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze
w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

– Informacja na temat działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

– Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

– Informacja na temat działalności Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021,

– Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze w roku szkolnym 2019/2020 oraz o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2020/2021.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/77/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi kamiennogórskiemu.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Share

Zobacz inne

Leave a Comment