XXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja w sprawie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Informacja na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze 2020.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamiennogórski dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment