XXI Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 30 października 2020 roku o godzinie 9 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Marciszów w trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Przedstawienie porządku obrad.
3/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej,
b/ ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.

4/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5/ Realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów – raport.
6/ Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
7/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.
8/ Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja online

Share

Zobacz inne

Leave a Comment