XX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.    Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.
7.    Debata nad Raportem o stanie powiatu.
8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu    Kamiennogórskiego wotum zaufania.
9.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2019 rok.
10.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2019 rok.
11.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment