XX Sesja Rady Gminy Marciszów

W dniu 25 września 2020 roku o godzinie 12 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Realizacja funduszy sołeckich. 
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie,
b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,
c/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku,

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

W związku z trwającą epidemią i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego sesja odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu Gminy Marciszów.

Transmisja na żywo od godz. 12.

Share

Zobacz również

Leave a Reply