X-lecie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kamiennej Górze

Dnia 28 września 2018 roku w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach odbyła się uroczystość X-lecia działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia z Kamiennej Góry.

W uroczystości udział wzięli m.in. starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Włodarze powiatu dziękując za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych przekazali na ręce kierownik ośrodka Katarzyny Pisarek nagrodę w postaci kuchenki mikrofalowej.

Oprócz oficjalnych wystąpień w programie jubileuszu znalazły się również występy artystyczne przygotowane przez podopiecznych ośrodka. Wychowankom Powiatowego Ośrodka Wparcia na scenie towarzyszył zespół muzyczny z ZSZiO w Kamiennej Górze, a akompaniamentem na instrumentach afrykańskich wspierał Marcin Makaś z zespołem.

Zebrani goście obejrzeli także prezentację multimedialną z całego okresu działalności ośrodka. Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu.

Działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów podopiecznych. Zadania realizowane przez placówkę mają na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku, rozwój zainteresowań własnych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, kształtowanie rozwoju kulturalnego i osobowościowego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment