XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:

–     informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
–     informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
–     informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
–     informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/166/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie Powiatu Kamiennogórskiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/126/2017 Rady powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu kamiennogórskiego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment