XVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 30 października 2019 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XIII i XV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 1. Informacja Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Kamiennej Górze nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
 2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. nr 177/6, obr. nr 3).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej zasady
  i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2020-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego
  i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment